W tym wpisie podejmiemy próbę stworzenia wizji nowego prawidłowego systemu monetarnego, który mogłyby wprowadzi wszystkie państwa na świecie tak aby pomóc ludzkości uwolnić się od tego co w tej kwestii jest obecnie. Dlaczego jest to potrzebne? Otóż dlatego, że jak wiemy współczesny system monetarny rozpowszechniony na świecie jest oszustwem mającym dać władzę nad światem ludziom związanym z NWO o czym wspominane było już  w filarach. Zwolennicy systemu wolnorynkowego, którzy w swoich postulatach zwykle mają wiele racji dostrzegają ten problem i jako alternatywę wysuwają postulat wprowadzenia złotego pieniądza a więc opartego o możliwość wymiany posiadanych pieniędzy na równowartość w złocie. My jednak problem ten spróbujemy rozwiązać w inny sposób. Dostrzegając słabość złotego pieniądza jaką jest niewystarczająca ilość złotego kruszcu dla pokrycia wartości wszystkich dóbr i usług odrzucamy możliwość oparcia światowego systemu monetarnego o złoty pieniądz jako naiwną utopię, która w rzeczywistym świecie najzwyczajniej nie będzie działać. Zastanówmy się teraz. O co chodzi zwolennikom złotego pieniądza? Co próbują oni osiągnąć proponując takie rozwiązanie? Co próbują osiągnąć wszyscy ci, którzy zastanawiają się nad tym jak powinien funkcjonować prawidłowy system monetarny? Otóż tym czymś co próbują oni odnaleźć jest najzwyczajniej sposób w jaki można by utrzymać  możliwie stałą wartość pieniądza.