Zdaję sobie sprawę z faktu, że żyjemy dziś w ciągłym pośpiechu. Wiem, że zwykle brakuje nam wolnego czasu a w związku z tym trudno o odbiorców nazbyt długich treści. Z tego powodu postanowiłem stworzyć miejsce na swoim blogu, gdzie będę umieszczał możliwie jak najkrótsze streszczenia znajdujących się na nim wpisów. Będą one widnieć pod tym wstępem w kolejności identycznej w jakiej występują w menu głównym.

FILARY

 Wszystko co istnieje jest w jakichś sposób uporządkowane. Nic nie jest przypadkiem. Nie inaczej jest z problemami ludzkiej cywilizacji. W tym przypadku także możemy się doszukać pewnego porządku. Wystarczy się nad tym odpowiednio zastanowić. Problemy ludzkości można podzielić na grupy. Po zastanowieniu proponuję następujący ich podział: NWO, fanatyzm religijny, złe tradycje, problem ze stworzeniem zarysu uniwersalnego dobrego prawa i systemu gospodarczego oraz trudność w zorganizowaniu w jednym zwartym ruchu społecznym ludzi dobrej woli, którzy swoimi działaniami mogliby stworzyć lepszą rzeczywistość dla całej ludzkości.