Niepodważalnie jednym z największych problemów współczesnej  ludzkiej cywilizacji jest degradacja oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Jest wielu wspaniałych, odpowiedzialnych ludzi, którzy szanują naszą planetę i aktywnie starają się ją chronić. Ich działalność chociażby ta polegająca na próbach uświadamiania społeczeństwa w tym temacie jest dzisiaj bezcenna. Faktem jest jednak, że zainteresowanie społeczne kwestią ochrony środowiska naturalnego jest obecnie niewystarczające . Należy tak stwierdzić ze względu na skalę tego problemu oraz to, że ludzkość sobie z nim najzwyczajniej nie radzi. Oczywiste jest, że na ludzkości jako na społeczności istot obdarzonych inteligencją, która to inteligencja sama w sobie daje nam ogromne możliwości wpływania na nasze otoczenie, leży nawet nie potrzeba a obowiązek dbania o dobry stan naszej planety. Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinna służyć nie tylko nam obecnie ale i przyszłym pokoleniom w możliwie nienaruszonym stanie. Nie możemy pozwolić aby była ona niszczona przez bezmyślne, egoistyczne jednostki, myślące jedynie o własnym interesie. Jednak nie każdy to rozumie a proekologiczne działania nieraz spotykają się z niezrozumieniem a przez to sprzeciwem społecznym. Z kąd bierze się taka postawa? Przecież pomijając nieliczne wyjątki właściwie każdy człowiek wyraża pragnienie tego samego. Każdy chce aby było lepiej a w zakres tego lepiej wchodzi także dbałość o zachowanie w dobrym stanie naszej planety. Gdyby się nad tym zastanowić można dostrzec przyczyny takiego stanu rzeczy. Przyjrzyjmy się zatem prawdopodobnym jeśli nie oczywistym najważniejszym przyczyną częstego dziś błędnego społecznego sprzeciwu wobec ekologicznych inicjatyw.