Witaj kimkolwiek jesteś. Intencją powstania tego bloga była próba wyrażenia buntowniczych uczuć jego twórcy oraz chęć stworzenia miejsca w którym ludzie o poglądach podobnych do prezentowanych tu, mogliby się spotkać tak aby we wspólnym działaniu mieli możliwość realnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Chociaż utworzona w ten sposób wspólnota ludzi dobrej woli ma funkcjonować przede wszystkim w świecie wirtualnym to jednak bynajmniej nie umniejsza to jej wartości. Dlaczego? Otóż dlatego, że zasadnicze znaczenie w rozwoju bloga a więc i wspomnianej wspólnoty mają mieć komentarze odwiedzających. Działać to będzie w następujący sposób. Na blogu zostaną umieszczone teksty jego twórcy opisujące różne ważne tematy dotyczące otaczającej nas rzeczywistości. Podstawowe znaczenie będzie tu mieć grupa tekstów określanych jako filary działań. Ilość tekstów będzie ograniczona. Odwiedzający bloga będą mieli możliwość komentować każdy z nich. Na podstawie komentarzy odwiedzających oraz nowych przemyśleń autora będą one co jakichś czas aktualizowane. Tym sposobem zostaną  poddane swego rodzaju ewolucji w drodze do doskonałości.  Niniejsza strona jest moim indywidualnym projektem. Pragnę poprzez nią wyrazić swój bunt, będący rezultatem mojego braku akceptacji dla funkcjonowania naszego świata w taki sposób w jaki funkcjonuje on obecnie. Cała ta strona opierać się ma o pięć wspomnianych wcześniej głównych filarów , które moim zdaniem reprezentują kwestie wymagające zdecydowanych i możliwie jak najszybszych działań ze strony społeczności międzynarodowej aby nasz świat stał się jak najlepszym miejscem do życia dla wszystkich ludzi. Ogólnie przedstawione tu informacje będą przede wszystkim dotyczyć  tych właśnie filarów. Oto one; NWO, fanatyzm religijny, złe tradycje, dobre prawo i prawidłowy system gospodarczy oraz zjednoczenie. Stronę tę postanowiłem założyć ponieważ zdaje sobie sprawę z faktu, że nie tylko ja dostrzegam, że z naszym światem jest coś nie tak i nie tylko ja pragnę się temu przeciwstawić. Wielu ludzi chciałoby tu podjąć jakieś konkretne działania jednak nic z tego nie wychodzi gdyż jesteśmy jedynie pogubionymi jednostkami próbującymi zrozumieć prawdę. Pragnę abyśmy połączyli nasze siły we wspólnym działaniu i przyciągali do nas jak najwięcej ludzi. Uważam, że jest dzisiaj niezbędne aby powstał wreszcie zwarty i silny międzynarodowy ruch ludzi myślących, który jasno sprecyzuje swoje cele dzięki czemu będzie mógł sprawnie i efektywnie działać. Ta strona jest moją próbą stworzenia takiego właśnie ruchu. Będzie ona rozwijana stopniowo a zamieszczone tu informacje będą z czasem ewoluować tak aby mogły one jak najbardziej precyzyjnie przedstawiać prawdę o otaczającej nas rzeczywistości oraz aby jak najlepiej przedstawiały  jak prawidłowo powinien funkcjonować świat.  Właśnie w tym celu wszędzie tam, gdzie dostrzegę taką potrzebę udostępnię możliwość komentowania przedstawianych tu informacji. Dla jasności pod tym wpisem w punktach szybko przedstawię przykładowe kwestie poruszane na tym blogu. Jeżeli choć w części zgadzasz się z przedstawionymi w tych punktach wartościami możesz pomóc w udoskonalaniu bloga komentując zamieszczone treści. Może się okazać, że podrzucisz jakichś ciekawy pomysł. Na koniec dodam jeszcze że blog ten jako całość tworzy swego rodzaju wizję lepszego świata, którą następnie będzie można urzeczywistnić podejmując właściwe działania. Pozdrawiam i zachęcam do lektury oraz komentowania. Autor bloga.

  • Projekt uniwersalnej wiary dla wszystkich ludzi opartej o prosty i krótki tekst, której najważniejszym aspektem jest poszukiwanie duchowej prawdy przez każdego człowieka na podstawie własnych indywidualnych doświadczeń i przemyśleń.
  • Promowanie trzeciej drogi jako jedynego właściwego systemu gospodarczego. Rozpowszechnianie społecznej świadomości o zaletach takiego systemu.
  • Budowanie świata, w którym wszystkie państwa są świeckie i rozwijają się poprzez naukę i wiedzę ( zdecydowany sprzeciw wobec wtrącania się religii w sprawy polityki ).
  • Jednoczenie ludzi chcących opisywanych tu zmian oraz myślących podobnie w jednym zorganizowanym , międzynarodowym oraz oddolnym ruchu społecznym.
  • Przeciwdziałanie zwyczajom i tradycjom krzywdzącym ludzi tak aby na zawsze znikły one z ludzkiej cywilizacji.
  • Wspieranie inicjatyw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania społecznej świadomości o ochronie środowiska naturalnego poprzez rozwój technologiczny.
  • Tworzenie nowego systemu edukacyjnego w którym nauka to przyjemność a nie obowiązek, opartego na świadomym samodoskonaleniu, wykorzystującego najnowsze osiągnięcia nauki w tym temacie.