Co to jest NWO? Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Jeżeli nie to dlatego, że ci, którzy tworzą tą organizację dbają o twoją niewiedzę w tym temacie. Oni chcą być niewidzialni tak aby społeczeństwo nie przeszkadzało im w realizacji ich podstępnego planu. Wiedza na ten temat tych, którzy odpowiedzieliby, że znają odpowiedź wygląda mniej więcej w następujący sposób: Istnieje tajna grupa najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi dążących do zniewolenia i podporządkowania sobie świata. Judaizm ma opanować całą ziemię. Ludzkość ma zostać poddana depopulacji a ci którzy przetrwają mają zostać poddani powszechnej inwigilacji aby nie dopuścić do buntu. Władza tej garstki najpotężniejszych ludzi ma zostać zrealizowana poprzez rząd globalny przy użyciu systemu totalitarnego. Spróbujemy teraz ustalić jak jest w rzeczywistości. To co wyżej może wydawać się zbyt proste a jednocześnie zbyt nierealistyczne aby było prawdą. Pamiętajmy jednak, że nawet najpotężniejsi tego świata to tylko ludzie kształtujący swoją osobowość i spojrzenie na świat poprzez własne doświadczenia i wpływ otoczenia tak samo jak wszyscy inni. Jest oczywiste, że bycie jedną z najpotężniejszych osób na ziemi może wypaczać ich postrzeganie rzeczywistości. Ludzie ci  nieporównywalnie bardziej niż wszyscy inni mogą przypisywać sobie prawo do decydowania o tym jak ma wyglądać świat przy czym oczywiste jest, że w ich wyimaginowanym świecie to właśnie oni będą stać na szczycie hierarchii. Wielu ma wątpliwości ale my ustalmy to już teraz NWO istnieje naprawdę a działania ludzi a tak właściwie psychopatów ciągle nie mogących zaspokoić żądzy pokazania swojej wyższości  zaangażowanych w tę organizację  przynoszą cierpienia ogromnej liczbie ludzi. Musimy zdać sobie sprawę z następującego faktu otóż NWO jako zorganizowana sieć tajnych powiązań najpotężniejszych ludzi tego świata stanowi swego rodzaju centrum dowodzenia naszego wroga o którym była mowa we wstępie. Oczywiste jest zatem, że organizacja ta musi być jednym z naszych najważniejszych celów które musimy unicestwić i uwolnić tym samym świat od władzy tych egoistycznych bandytów. W kwestii pokonania NWO najważniejszym problemem jest to, że jest to tajna organizacja, która celowo ukrywa swoją działalność przed społeczeństwem, gdyż zbrodnie których się dopuszcza z pewnością przez żadne społeczeństwo nie byłyby zaakceptowane gdyby o nich wiedziało. Gdy ludzie zastanawiają się z kąd w dzisiejszym świecie biorą się wojny, przemoc, bieda, niesprawiedliwość i inne podobne problemy zazwyczaj nie potrafią odnaleźć prawidłowej odpowiedzi. Nieliczni jednak patrzą we właściwym kierunku i w tym  kierunku zaczynają drążyć temat. Tym właściwym kierunkiem w którym należy patrzeć aby odnaleźć przyczynę nieszczęść naszego świata jest właśnie NWO. Nieliczni jednak poszukują odpowiedzi co jest zrozumiałe gdyż każdy ma własne życie, własne problemy a w związku z tym i zbyt mało czasu, żeby zastanawiać się nad takimi sprawami. To właśnie jest siłą NWO. Ludzie zajmując się własnym życiem nie reagują na działalność tej organizacji przez co nie niepokojona społecznym sprzeciwem może ona realizować swój podstępny plan. Mimo wszystko jak zauważyliśmy niewielka grupa ludzi dostrzega prawdę. Niestety będąc tak nielicznymi w obojętnej na zło większości właściwie nie są oni w stanie nic zrobić aby temu złu się przeciwstawić. Jest jednak sposób aby pokonać ten problem. Ludzie ci w swoich poszukiwaniach dochodzą do w miarę wspólnych wniosków. Wniosków do których zdecydowana większość ludzi nigdy sama niedojdzie chociażby z powodu braku czasu na poszukiwania prawdy o otaczającej nas rzeczywistości. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest zatem stworzenie jak najbardziej przystępnego tekstu opisującego te wnioski i rozpowszechnienie tego tekstu w społeczeństwie. Jest to najlepszy sposób aby stworzyć wystarczającą siłę społecznego oporu wobec działalności NWO. Spróbujemy przedstawić tu teraz taki właśnie tekst.  Zatem do dzieła. Chociaż trudno precyzyjnie określić cele NWO to jednak możemy  domyślać się wystarczająco dobrze tych spraw aby to w pewnym stopniu przewidzieć. Zgodnie z tym NWO to tajna organizacja najbogatszych, najpotężniejszych i jednocześnie najbardziej wpływowych ludzi naszego świata, dążących w podstępny sposób do zdobycia całkowitej władzy nad resztą ludzkości. Ludzie mają zostać pozbawieni swojego prawa do wolności oraz poddani powszechnej inwigilacji aby możliwe było wykrycie i zneutralizowanie wszelkich przejawów  buntu. Oprócz tego ma zostać przeprowadzona depopulacja ludzkości a rządzący mają zdecydować kto ma prawo żyć. Obowiązywać ma jedna główna podporządkowana władzy religia. Cała ludzkość podlegać ma władzy rządu światowego funkcjonującego w oparciu o system totalitarny. Ludzie żyć mają w potężnych miastach bez prawa wkraczania w zakazane strefy. Przedstawiając to w ten sposób opieramy się raczej na domysłach a więc w rzeczywistości  nie do końca tak muszą wyglądać ich cele. Możemy jednak podjąć ten temat  inaczej w celu ujęcia tej sprawy bardziej wiarygodnie. Otóż w jaki sposób myślą najpotężniejsi ludzie tego świata? Kiedy się nad tym zastanowimy prawdopodobnie dojdziemy do następującego wniosku. Ludzie związani z NWO widząc swoją potęgę związaną z posiadanym przez nich bogactwem, które samo w sobie daje im ogromne możliwości w zdobywaniu przede wszystkim zakulisowej władzy nad światem postrzegają siebie jako nad ludzi mających prawo decydować o losie ludzkości. Tak więc podstępnie zniewalając ludzkość w ich mniemaniu zdobywają oni to co im się należy czyli możliwość decydowania o kierunku rozwoju ludzkiej cywilizacji. Zgodnie z tym uważają się oni za odpowiedzialnych za takie sprawy jak chociażby utrzymanie porządku,wyznaczanie kierunku w którym podąża świat czy za ochronę środowiska naturalnego. W tym momencie mogłoby się wydawać, że ich działania mają pozytywny charakter. Nic bardziej mylnego. Należy wiedzieć, że NWO dąży do swoich celów po trupach, powszechnie wykorzystując w swoich działaniach podstęp oraz otaczając to wszystko kultem szatana. Cały ten misterny plan jest rezultatem pychy najpotężniejszych tego świata, którzy będąc już teraz na szczycie próbują w ten sposób zaspokoić swoje egoistyczne pragnienie udowodnienia sobie, że mogą osiągnąć jeszcze więcej. Jest to bardzo groźne tym bardziej ze względu na wspomnianą depopulację ludzkości gdyż wszystko wskazuje na to, że zamierzają oni to osiągnąć poprzez wywołanie światowego konfliktu w którym śmierć poniesie większa część ludzi. Tak jak najbardziej oni są w stanie to zrobić gdyż jak dalej wskażemy są  szaleńcami czczącymi szatana. Światowy konflikt do którego zamierzają doprowadzić ma stanowić wypełnienie przepowiedni o nadchodzącej apokalipsie. Wyjaśnijmy teraz precyzyjniej, dlaczego najpotężniejszych ludzi naszego świata tak bardzo ciągnie do zdobywania zakulisowej władzy nad ludzkością. Wyobraźmy sobie grupę ludzi posiadających znacznie więcej pieniędzy aniżeli jest im potrzebne do zaspokojenia wszystkich ich potrzeb. Czym tacy ludzie mogą się ekscytować? Tak naprawdę każdy człowiek potrzebuje do czegoś dążyć. Kiedy wszystkie inne potrzeby takich ludzi zostaną już zaspokojone w odpowiedzi pojawia się nowa. Otóż potrzebują oni odnaleźć dla siebie nowy cel do którego mogliby dążyć. Jest coś, czego nie da się tak po prostu kupić za pieniądze. Tym czymś jest władza. Właśnie dlatego najpotężniejszych ludzi tego świata tak ciągnie do zdobywania zakulisowej władzy nad ludzkością. Jest to najzwyczajniej ich cel do którego potrzebują dążyć. Musimy tu jeszcze coś zrozumieć. Otóż jest wielu znanych bogatych ludzi, którzy przecież wydawałoby się, że swoim bogactwem zaspokoili wszystkie swoje potrzeby a jednak nie angażują się oni w żadne ciemne interesy. Wyjaśnienie jest tu następujące. Ci ludzie tak naprawdę nie zaspokoili wszystkich swoich potrzeb. Weźmy dla przykładu bardzo bogatego przedsiębiorcę, który ma własną firmę czy nawet kilka firm, które rozwija. Otóż ten człowiek chociaż ma znacznie więcej pieniędzy aniżeli potrzebuje aby zaspokoić swoje potrzeby to jednak przynajmniej jedna z jego potrzeb ciągle pozostaje nie zaspokojona. Tą jego ciągle niezaspokojoną potrzebą jest chociażby dążenie do rozwoju swoich firm. Ten człowiek ciągle posiada cel, do którego dąży. Zauważmy, że najpotężniejsi ludzie tego świata swojej pozycji nie dorobili się robiąc coś pożytecznego. Ci ludzie dorobili się poprzez świat finansów. Ich celem było jedynie zdobycie jak największej ilości pieniędzy. Gdy już udało im się zdobyć  fortunę, która była znacznie większa niż taka jakiej potrzebowali do zaspokojenia swoich potrzeb utracili swój cel. I właśnie w tym momencie zaczynają oni interesować się tym czego jeszcze nie zdobyli. Tym czymś jest właśnie władza nad innymi ludźmi. To wyjaśnienie nie jest jednak pełne. Istnieje drugi czynnik, który odgrywa tu bardzo ważną rolę. Chodzi o religię. Kiedy myślimy o NWO niemal zawsze kojarzymy tę organizację z jednym na swój sposób szczególnym narodem. Jest tu mowa o narodzie żydowskim.  Nie jest to jednak błędne skojarzenie. Wręcz przeciwnie prawdą jest , że to właśnie ludzie, których postrzegamy jako Żydów mają szczególnie wiele wspólnego z NWO. W dalszej części tego tekstu zostanie to lepiej wyjaśnione. Mam świadomość licznych zbrodni NWO, mam świadomość, że konflikty zbrojne, które ciągle wybuchają gdzieś na ziemi są wcześniej zaplanowane i nakierowane tak aby przynosiły zysk elitą finansowym, wiem że dzisiejszy światowy system finansowy jest oszustwem wspierającym przede wszystkim interesy zakulisowo wspierających NWO Stanów Zjednoczonych. Świadomość tych i wielu innych podobnych spraw nie pozwala mi pozostawić tego bez reakcji dlatego rozpowszechniając wiedzę na ten temat zamierzam stworzyć międzynarodową siłę oporu wobec podstępnych i jednocześnie zbrodniczych działań NWO. Wszystko zaczęło się od religii a tak konkretnie od faktu nazwania przez Boga w biblijnym Starym Testamencie narodu żydowskiego narodem wybranym. Jedynym źródłem wiedzy o najdawniejszej historii narodu żydowskiego jest biblijny Stary Testament. Fakt nazwania w Biblii przez Boga narodu żydowskiego narodem wybranym jest dla niego oczywiście bardzo ważny i to samo w sobie nie jest złe. Problemem jest natomiast to, że część powiedzmy Żydów postrzega ten fakt w wypaczony sposób jakoby naród ten został uznany za stojący ponad wszystkimi innymi. Należy jednak przypuszczać, że nie o to biblijnemu Bogu musiało chodzić. Naród żydowski zgodnie z tym co jest zapisane w Biblii został nazwany przez Boga narodem wybranym nie dlatego, że został uznany za stojący ponad wszystkimi innymi a dlatego i tylko i wyłącznie dlatego, że narodowi temu została powierzona misja, którą miał wypełnić. Oprócz tego, że część tych ludzi, których nazywamy Żydami rozumie biblijne przesłanie w wypaczony sposób ci sami ludzie próbują wykorzystać nazwanie narodu żydowskiego narodem wybranym w podstępnej realizacji ich planu wprowadzenia NWO. Żeby lepiej zrozumieć obecną sytuację musimy wiedzieć, że współcześnie ludzie których nazywamy Żydami chociaż jest to szczególnie zróżnicowana nacja to dzielą się oni na dwie główne grupy. Do pierwszej grupy zaliczymy Żydów Chazarskich a do drugiej całą resztę wyznawców różnych odłamów judaizmu. W struktury NWO zaangażowani są przede wszystkim Żydzi Chazarscy dlatego przyjrzymy się im bliżej. Są to ludzie, których przodkowie zostali Żydami nie z urodzenia lecz w pewnym sensie z wyboru. Z kąd wzięli się ludzie, którzy zostali Żydami z wyboru? Otóż istniało kiedyś państwo Chazarów znajdujące się w przybliżeniu na terenach dzisiejszego Kaukazu. Miejsce to stanowiło w tedy ważny szlak handlowy dlatego Chazarowie często zajmowali się handlem a oprócz tego charakteryzowali się różnorodnością religijną. W pewnym momencie elity chazarskie postanowiły przejść na judaizm a następnie wymusiły to samo na swoich poddanych. W dawnych czasach Żydzi jako naród nazwany w Biblii narodem wybranym cieszyli się dużym uznaniem na dworach. Byli zatem oni grupą społeczną szczególnie uprzywilejowaną w stosunku do innych ludzi. Problem w tym, że narodem wybranym w rzeczywistości mogliby się nazywać jedynie ci Żydzi, którzy wywodzą się od semitów. Żydzi chazarscy zdecydowanie nie maja prawa tak o sobie mówić, gdyż nie pochodzą  oni od semitów jednak zawsze tak osobie mówili często właśnie po to aby móc korzystać ze wspomnianych przywilejów. Należy pamiętać aby nie wrzucać wszystkich do jednego worka gdyż tylko część z nich ponosi tu winę. Reszta natomiast z nich nie angażuje się w żadne ciemne interesy i jest tu zupełnie neutralna. Oprócz tego wielu innych ludzi niepochodzących ze wspomnianej Chazarii przeszło na judaizm często tylko po to aby także korzystać ze wspomnianych przywilejów. Zdobyte w ten przekłamany sposób społeczne uznanie i wcześniejsze szczególnie duże doświadczenie w handlu umożliwiło chazarom zdobyć dominującą pozycję w tej dziedzinie. Ci ludzie zostali nazwani narodem wybranym  poprzez swoją chciwość i zdawali sobie oni z tego sprawę. W przeciwieństwie do Żydów, których moglibyśmy uznać za tych prawdziwych czyli tych wywodzących się od semitów. Żydów chazarskich należałoby zatem nazwać fałszywymi Żydami. To właśnie elity Żydów chazarskich którzy jak podają liczne źródła stanowią dzisiaj około dziewięćdziesięciu procent wszystkich Żydów doprowadzily do powstania państwa Izrael. To właśnie oni znani są z dorabiania się na lichwie i na oszustwach finansowych. To oni opanowali najwyższe szczeble świata finansów. To właśnie oni odgrywają główną rolę w strukturze NWO i to właśnie oni szczególnie odpowiadają za zło dzisiejszego świata. Ci Żydzi chazarscy którzy angażują się w ciemne interesy  chcąc korzystać ze swojej uprzywilejowanej pozycji wiedzą  jednocześnie, że nazywając siebie członkami narodu wybranego okłamują świat. Wiedzą oni że Bóg z Biblii zapewne ich za to potępi. Co zatem musieli w tej sytuacji zrobić aby nie rezygnować z przywileju nazywania siebie narodem wybranym? Wiedzieli, że źle robią wykorzystując słowa Boga z Biblii we własnym interesie. Zdawali sobie też sprawę z tego ile zła poczynili zdobywając swoją pozycję i swoje bogactwo. Właśnie to ma tu największe znaczenie gdyż nie można spodziewać się przychylności dobrego Boga czyniąc zło. Oni doskonale wiedzą jak wiele cierpienia od dawna przynosiła ludziom ich bezwzględna, egoistyczna pogoń za bogactwem. Wiedzą ile cierpień musiała przejść ludzkość aby osiągnęli oni swoją obecną pozycje w tak dziś zakłamanym i jednocześnie zdominowanym przez nich  świecie finansów. Było dla nich jasne, że z powyższych powodów mogą się spodziewać gniewu Boga z Biblii. Co więc mogli zrobić w tej sytuacji? Wnioskując po ich czynach moglibyśmy stwierdzić,  że postanowili służyć największemu wrogowi biblijnego Boga a więc szatanowi. Nie jest to jednak takie proste. W rzeczywistości jest to jedynie część prawdy, która wygląda następująco: W tej swojej szczególnej sytuacji elity hazarskie uznały, że leży na nich obowiązek wypełniania woli zarówno biblijnego Boga jak i Szatana. Dzieje się to w następujący sposób: otóż co prawda dążą oni do odbudowania Świątyni Jerozolimskiej aby proroctwa starotestamentowe mogły się wypełnić a więc aby ich mesjasz kiedy się pojawi mógł zasiąść na tronie w nowo odbudowanej świątyni. Jednocześnie wiele wysiłku wnoszą aby pokazać, że to nie w nich jest zło a w ludziach. Z tego powodu celowo wzbudzają podziały między ludźmi, planują wojny nie tylko po to aby kontrolowane przez nich korporacje zarobiły na sprzedaży broni i odbudowie zniszczeń czy chociażby przekupując odpowiednich polityków dbają aby kraje trzeciego świata nie mogły się rozwinąć. Wszystko to po to aby wzbudzać przemoc a więc po to aby pokazać, że to nie w nich a w ludziach jest zło. W ich mniemaniu z woli biblijnego Boga leży na nich obowiązek przejęcia całkowitej kontroli nad tą złą ludzkością aby pokonać zło czyli Szatana. Jednocześnie obecny jest w elitach hazarskich kult Szatana, gdyż swoją działalnością niejako wyświadczają mu przysługę pokazując , że ludzie są źli przybliżają do niego ich dusze. Dzisiaj właściwie każdy kto dorabia się fortuny poprzez świat finansów angażuje się potajemnie w działania NWO a w związku z tym i w kult szatana. Człowiek, który chce dorobić się dzisiaj fortuny właśnie poprzez wspomniany świat finansów musi to zaakceptować w przeciwnym razie ci, którzy rządzą tym światem nie pozwolą mu w to wejść a kiedy taki człowiek już w to wejdzie to nie ma prawa z tego wyjść gdyż zna on już w tedy tajemnice, których nikomu nie może zdradzić. Ci którzy interesują się sprawą NWO wiedzą o corocznych zjazdach najbogatszych, najbardziej wpływowych mężczyzn tego świata w lesie Bohemian Grove w północnej Kalifornii a więc w Stanach Zjednoczonych odbywających się pod koniec lipca. W czasie tych zjazdów ich uczestnicy modlą się i uprawiają rytuały przed ogromnym posągiem sowy. Oprócz tego są oczywiście prowadzone tajne rozmowy o których nikt z zewnątrz nie może wiedzieć. Warto wiedzieć, że w zjazdach tych brało udział większość z dotychczasowych prezydentów Stanów Zjednoczonych. O co chodzi z tymi modłami do sowy i z kąd się to wzięło? Odpowiedź jest bardo ważna dla tematu który omawiamy. Jak stwierdziliśmy elity Żydów chazarskich kultywują Szatana chociaż oczywiście kryją się z tym jak mogą. Widzą w tym sens ponieważ wieżą, że będąc członkami narodu wybranego mają prawo karać ludzi niczym szatan za ich złe czyny.  Wyjaśnijmy to trochę. W Biblii a dokładniej w księdze rodzaju pojawia się opowieść o wieży Babel. Zgodnie z tradycją żydowską budowę wieży zainicjował Nimrod władca Babilonu. Wieża miała być odpowiedzią ludzi na potop zesłany na nich za karę przez Boga. Ludzie mieli skryć się na szczycie wieży przed potopem. Przez budowę wieży Nimrod chciał udowodnić, że jest w stanie przeciwstawić się Bogu i że Bóg nie ma nad nim władzy. Dla ludzi związanych z NWO Nimrod jest utożsamiany z Szatanem i jego zwycięstwem nad Bogiem. Wspomniana sowa z lasu Bohemian Grow reprezentuje Semiramis żonę Nimroda. Sowa ta ma też inne znaczenia ale zostawmy to.  Zauważmy, że zgadza się to z powszechną dziś wersją przekazu biblijnego. Otóż zgodnie z tym przekazem w czasach ostatecznych Jezus ma powrócić na ziemię aby pokonać Szatana, który przed tym wydarzeniem ma rządzić na ziemi. Zatem jeżeli uznać biblijny przekaz za prawdę to dzisiejszym światem rządzi właśnie Szatan, któremu udało się zwieść ludzi. To właśnie NWO czczące Szatana, które zakulisowo podstępem zdobyło władzę nad światem reprezentuje dzisiaj rządy Szatana na ziemi. Chociaż wielu zapewne się teraz oburzy to jednak nawiążmy jeszcze do najbardziej wpływowej dziś instytucji religijnej a więc do Kościoła Katolickiego. Zgodnie z powszechną wiedzą Szatan nie może przybierać materialnej postaci dlatego może być czczony jedynie poprzez jego wizerunki takie jak chociażby posagi czy obrazy. W biblijnym Starym Testamencie Bóg przekazał Mojżeszowi dziesięć przykazań zwanych dekalogiem, których mieli przestrzegać ludzie. Kościół katolicki posługuje się fałszywym dekalogiem a wynika to z faktu usunięcia przez tę instytucję drugiego przykazania i podzielenia dziesiątego na dwie części aby ich liczba się zgadzała. Przykazanie, które zostało usunięte zakazywało czczenia modlenia się czy  składania pokłonów przed posągami czy też obrazami.  Dzisiaj katolickie świątynie pełne są obrazów i posągów, które zgodnie z tym obrażają biblijnego Boga. Wyobraźmy sobie teraz grupę katolików modlących się przed posągiem jakiejś osoby, która została uznana za świętą. Czy nie wygląda to tak jakby ludzie ci modlili się do swego własnego bożka? Pomyślmy! Czy z perspektywy biblijnego Boga nie tak to właśnie wygląda?  Zgodnie z tym jak pojmują to ludzie zaangażowani w działalność NWO wierni Kościoła Katolickiego to ludzie, którzy dali się zwieść Szatanowi. Oni postrzegają to jako swój własny sukces. Najpotężniejsi ludzie naszego świata  zaangażowani w działalność NWO dysponując swym ogromnym majątkiem mogą wpływać na wydarzenia na świecie. Poprzez to mogą oni wpływać na to w jaki sposób spełniają się lub nie przepowiednie z przeszłości także te biblijne. Należy tu uświadomić sobie ważny fakt. Otóż ludzie związani z NWO uważają, że leży na nich obowiązek sprawiania aby przepowiednie z przeszłości się sprawdzały w szczególności chodzi tu o przepowiednie z apokalipsy świętego Jana które dotyczą czasów ostatecznych. Wracając do wiary ludzi związanych z NWO należy wspomnieć jeszcze o jednej bardzo ważnej sprawie chodzi o świątynie Salomona. Salomon był słynącym ze swojej mądrości królem Izraela następcą jak i synem króla Dawida. Zbudował on w Jerozolimie świątynie w której została schroniona arka przymierza. Ludzie związani z NWO wieżą, że była ona miejscem poprzez które możliwa była bezpośrednia rozmowa z Bogiem. Dzisiaj mają oni swoje własne plany związane z tą świątynią, która była w przeszłości kilkukrotnie niszczona i odbudowywana a której obecnie ostatnią pozostałością jest ściana płaczu. Zgodnie z planami tych ludzi świątynia jerozolimska bo tak też jest ona nazywana ma zostać po raz kolejny odbudowana w czasach ostatecznych a że czasy ostateczne według wszelkich znaków i ich wiary nadejdą lada moment a tak właściwie to już się rozpoczęły w pośpiechu realizują swój plan. Wyrazem tego jest przeniesienie stolicy Izraela z Tel Awiwu do Jerozolimy. Po co to wszystko? Według ich wiary zgodnie z tym aby spełniły się przepowiednie w czasach ostatecznych pojawi się fałszywy prorok oraz antychryst. Jedynie domyślać się możemy, kto ma odegrać rolę fałszywego proroka. Możliwe, że funkcję tę pełni głowa najsilniejszego dziś Kościoła katolickiego a więc Papież jednak jest to jedynie domysł. Antychryst natomiast ma zasiąść na tronie w nowo odbudowanej świątyni jerozolimskiej i tam modlić się przed wizerunkiem Szatana. Nasuwa się tu przypuszczenie, że antychrystem ma być przywódca państwa Izrael lub duchowy przywódca judaizmu. Należy mieć świadomość, że Judaizm po dzień dzisiejszy odrzuca nauki Jezusa dlatego w ich postrzeganiu to judaizm ostatecznie opanuje świat i będzie to ich zwycięstwem. Teraz zajmiemy się polityczno- finansową częścią NWO bezpośrednio związaną z międzynarodowym syjonizmem. Syjonizm jest ruchem polityczno- społecznym dążącym do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenach starożytnego Izraela. Działalność tego ruchu przyczyniła się do powstania państwa Izrael w 1948 r. Łatwo się teraz domyślić, że syjonizm jest szczególnie mocno wspierany przez elity Żydów chazarskich. Jak stwierdziliśmy ludzie działający w ramach NWO dążą do podporządkowania sobie pozostałej części ludzkości. Powszechnie znana jest też wiedza o skłonności ludzi nazywanych Żydami do dorabiania się na lichwie oraz to, że zawsze zajmowali się oni przede wszystkim handlem. Sprawiło to, że jest to dzisiaj nacja szczególnie sprawna w dorabianiu się bez właściwej pracy poprzez finansowe oszustwa, które innym trudno zrozumieć. Jest powszechnie znane stwierdzenie, że pieniądz daje władzę. W szczególności właśnie syjoniści zdają sobie z tego sprawę. Ten fakt jest wykorzystywany do realizacji planów NWO a więc władza przez bogactwo. To nie jest jednak takie proste. Co prawda posiadając ogromne bogactwo syjoniści mogą bardzo silnie wpływać na to co się dzieje na świecie. Jednak to jest za mało. NWO dąży do zdobycia całkowitej władzy nad ludźmi. Potrzebny jest więc im sposób jak zniewolić ludzi. Rozwiązania tego problemu upatrują w zniewoleniu ludzi poprzez pieniądz a tak właściwie poprzez zadłużenie. Są dzisiaj trzy kraje odgrywające główną rolę w realizacji planów NWO są to; Izrael będący centrum całego planu, Stany Zjednoczone, których potęga gospodarcza a w szczególności najpotężniejsza na świecie armia są wykorzystywane do wprowadzania ich planów siłą jeżeli inne sposoby zawodzą. Oczywiście prawda ta jest ukrywana przed społeczeństwem oraz Arabia Saudyjska rządzona przez wahabitów a więc szczególnie radykalny i jednocześnie szczególnie zbrodniczy  odłam islamu. Kraje te na ile jest to możliwe trzymają się razem wspierając się wzajemnie w realizacji syjonistycznego planu. Należy jednak wiedzieć, że Arabia Saudyjska w przeciwieństwie do pozostałych tu wymienionych, biorących na swój cel cały świat, ogranicza swoją działalność jedynie do terenów ze swojego najbliższego geopolitycznego położenia. Warto zauważyć, że właśnie to te trzy kraje zaangażowane były w powstanie Państwa Islamskiego a później w jego dozbrajanie oraz finansowanie. Państwa te zatem ponoszą główną odpowiedzialność za ofiary związanej z tym wojny w Syrii. Błędem jest wysuwanie tu oskarżeń wobec Rosji, gdyż jak należy zauważyć dopiero kiedy Rosja zaangażowała się w konflikt w Syrii Państwo Islamskie zaczęło ponosić pierwsze poważne straty i w związku z tym przegrywać te wojnę. To właśnie w interesie Rosji, Iranu i syryjskiego rządu leżało pokonanie Państwa Islamskiego w interesie koalicji zachodniej natomiast było aby Państwo Islamskie istniało tak aby swoim istnieniem szerzyło chaos, który dawał nadzieję na obalenie wrogiego wobec syjonistów syryjskiego rządu. Fakt ten został oczywiście przemilczany przez zachodnie kontrolowane przez NWO media. W tym miejscu musimy stwierdzić, że nie postrzegam państw wspierających NWO za wrogie. Moje stanowisko w tej sprawie jest następujące: Musimy doprowadzić do tego, że w państwach kontrolowanych przez NWO obudzą  się dostrzegające prawdę ruchy społeczne i polityczne, które odsuną od władzy współpracujących z NWO polityków a na ich miejsce wprowadzą uczciwych ludzi. Najłatwiej wyjaśnić sposób zdobywania władzy oraz odbierania wolności zarówno ludziom jak i całym krajom  poprzez pieniądz na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Przywołajmy teraz pewną dosyć znaną historię sprzed dwustu lat. Chociaż nie wiem ile w niej prawdy to jednak jest ona dosyć ciekawa i silnie wiąże się z tematem, który omawiamy dlatego ją przypomnę.  Żył w tedy pewien utalentowany niemiecki bankier żydowskiego pochodzenia Mayer Amschel Rothschild. Miał on pięciu równie uzdolnionych synów, którzy działając wspólnie w najważniejszych europejskich miastach zbudowali pierwszą międzynarodową grupę bankową. Należy tu zwrócić uwagę, że wspomniany talent Rothshildów do robienia finansowych interesów wiąże się z ich szczególnie egoistyczną pozbawioną moralności postawą. Nas najbardziej interesować będzie jeden z pośród wspomnianych braci Nathan Mayer Rothschild. Nathan w 1798 roku wyjechał z rodzinnego Frankfurtu do Angli gdzie wykorzystując swoją wiedzę i odwagę szybko stał się londyńskim oligarchą bankowym. Rothschildowie zbudowali własny strategiczny system przekazywania informacji składający się ze szpiegów rozmieszczonych w najbardziej znaczących punktach europy. System ten był szybszy od innych działających w tym czasie co dawało Rothschildom ogromną przewagę w inwestowaniu pieniędzy. Najważniejsza w tym wszystkim okazała się bitwa pod Waterloo w 1815 roku w której brytyjczycy starli się z francuzami. Dzięki znajomości wyniku bitwy wcześniej niż wszyscy inni Nathan zdołał stać się największym wierzycielem rządu Wielkiej Brytanii. Wydarzenie to dało Nathanowi pełną kontrolę nad Bankiem Anglii i emisją brytyjskich obligacji rządowych. Żeby lepiej zrozumieć jakie miało to znaczenie przywołajmy słowa Nathana po tych wydarzeniach oto one: „  Nie dbam o to, jaka marionetka jest umieszczona na tronie królewskim, by panować nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Ten kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, ten kontroluje imperium Brytyjskie. A tym człowiekiem jestem ja!”  Bank Anglii  stał się tym samym bankiem Rothshildów co dawało im jeszcze większe możliwości pomnażania rodzinnego majątku. Dziś rodzina Rothschildów jest najbogatszą rodziną na świecie a przy ogromie jej bogactwa wielokrotnie najbogatszy człowiek świata z oficjalnych rankingów Bill Gates wydaje się być jedynie płotką. Warto teraz wspomnieć, że majątek Rothschildów znacznie przyczynił się do stworzenia państwa Izrael. Podobnie jak bank Anglii także amerykański FED jest kontrolowany przez osoby prywatne w tym także przez Rothshildów. W Stanach Zjednoczonych jedynie FED będący prywatną własnością ludzi związanych z NWO ma prawo emisji pieniądza. Rząd może je jedynie pożyczać na procent. Skutkiem tego jest zniewolenie amerykańskiego rządu przez zadłużenie wobec FED-u . Następnym narzędziem finansowego zniewolenia stosowanym przez syjonistów jest system rezerwy częściowej. Poprzez ten system banki maja możliwość kreacji pieniądza bezgotówkowego.  Sprawia to, że wykreowane pieniądze trafiają w ręce banksterów pogłębiając tym samym przepaść w społeczeństwie pomiędzy bogatymi i biednymi. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to aby zarówno ludzie jak i całe kraje wpędzane były w spiralę zadłużenia z której nie sposób się uwolnić. Zauważmy teraz na przykładzie FED-u w jaki sposób syjoniści zniewalają zarówno społeczeństwo jak i rząd poprzez zadłużenie. FED kreuje pieniądze z niczego po czym te pieniądze pożycza rządowi na procent. FED jest instytucją prywatną należącą do ludzi związanych z NWO tak więc pożyczając pieniądze od FED-u rząd Stanów Zjednoczonych staje się wierzycielem tej instytucji co jest równoznaczne z tym, że staje się wierzycielem a tym samym niewolnikiem poprzez zadłużenie wobec syjonistów. Warto zauważyć, że system z Bretton Woods daje Stanom Zjednoczonym możliwość eksportu swojej inflacji za granicę tak, że jest ona rozmywana na wszystkich użytkowników dolara na całym świecie, których dzięki temu systemowi jest szczególnie wielu. Stawia to Stany Zjednoczone w bardzo korzystnej sytuacji finansowej, gdyż konsekwencje kreacji dolara w Stanach Zjednoczonych ponosi cały świat a nie same Stany Zjednoczone. Spójrzmy na to jeszcze trochę inaczej otóż dolar kreowany jest w Stanach Zjednoczonych z niczego i dzięki systemowi z Bretton Woods jest w ogromnych ilościach eksportowany za granicę w zamian za realne dobra. Stany Zjednoczone w ten podstępny sposób okradają świat z realnych dóbr. Dzisiaj pozostałe wzrastające potęgi gospodarcze dostrzegając to utworzyły sojusz znany pod nazwą BRICS dla którego jednym z najważniejszych celów jest zakończenie z tym procederem. Tak więc daje to nadzieję zmian na lepsze w przyszłości. Oprócz tego dla realizacji planu wprowadzenia NWO duże znaczenie mają kontrolowane przez syjonistów międzynarodowe instytucje finansowe takie jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Chociaż według rozpowszechnianej wiedzy instytucje te mają pozytywny charakter mają chociażby wspierać kraje rozwijające się to w rzeczywistości prawdziwy cel ich istnienia jest zupełnie inny i ukrywany przed ludźmi.  Weźmy za przykład typowy biedny afrykański kraj. Państwa afrykańskie chociaż są często bardzo słabo rozwinięte to są jednocześnie często bogate w zasoby naturalne. Największe międzynarodowe korporacje są w rękach syjonistów. Korporacje te aby osiągać zyski potrzebują tanich surowców naturalnych. Gdzie więc korporacje zwrócą swoją uwagę jak nie na najmniej rozwinięte bezbronne kraje, których szczególnie dużo jest właśnie w Afryce. Należy wiedzieć, że nieudolne władze tych państw są często rezultatem celowej ingerencji zewnętrznej. Przekupieni przez korporacje politycy celowo utrzymują te państwa na niskim poziomie rozwoju i pomagają międzynarodowym korporacją przejmować kontrolę nad ich zasobami naturalnymi. Jak to działa? Międzynarodowe korporacje wyszukują nierozwiniętych państw posiadających zasoby, których potrzebują. Następnie załatwia się tym krają ogromne pożyczki  w Banku Światowym lub innej podobnej organizacji. Pożyczone pieniądze nie trafiają do tych państw lecz do korporacji, które budują w nich infrastrukturę i inne obiekty na przykład huty czy elektrownie. Chociaż za pożyczone pieniądze zostaje coś stworzone to ludzie tam mieszkający nie zyskują prawie nic chociażby dlatego, że ich kwalifikacje nie pozwalają zatrudnić się w powstałych przedsiębiorstwach.  W ten sposób bogacą się jedynie korporacje natomiast państwa, którym udzielono pożyczki pozostają z olbrzymim długiem, którego nie są w stanie spłacić. W tym miejscu wykorzystując fakt, że kraje te nie są w stanie spłacić swojego długu zmusza się je w zamian na przykład do sprzedaży swojej ropy i dostępu do innych zasobów za bezcen, wymusza się zgodę na zbudowanie najczęściej amerykańskiej bazy wojskowej na ich terytorium czy zmusza się je do sprywatyzowania najważniejszych sektorów gospodarczych i odsprzedania ich najczęściej amerykańskim lub międzynarodowym korporacją. Poddany takim zabiegom kraj w zasadzie traci swoją suwerenność. Wielu ludzi podziwia zachodni świat  ze Stanami Zjednoczonymi na czele za ich wysoki poziom rozwoju i dobrobyt tamtejszych społeczeństw. Tymczasem okazuje się, że za ich sukcesem gospodarczym ukryty jest podstęp za podstępem oraz wyzysk pozostałej części świata. Musimy jednoznacznie stwierdzić. Nie może tak dłużej być. Należy z tym jak najszybciej skończyć gdyż pozostała część świata zasługuje na rozwój i  ma prawo do korzystania z własnych zasobów.  Przejdźmy teraz do innego istotnego tematu. Jak wiadomo każdy rząd chciałby potrafić wpływać na zachowanie społeczeństwa, które mu podlega. Podobnie jest z NWO tyle, że w tym przypadku w zasadzie na skalę światową. Posłużę się tu pracą Noama Chomsky-ego amerykańskiego językoznawcy, filozofa i działacza politycznego, który opracował listę dziesięciu metod manipulacji społeczeństwem stosowanych przez władzę polityczną i korporacje.  Praca ta bardzo trafnie przedstawia dzisiejszą rzeczywistość jednak chociaż opisuje ona dziesięć popularnych metod to  przedstawię tu tylko jedną z nich tak żeby chociaż trochę przybliżyć ten temat a jednocześnie nadmiernie się w niego nie zagłębiać. Chodzi tu o drugą przedstawioną w pracy metodę. Brzmi ona: „ stwórz problem, po czym zaproponuj rozwiązanie” metoda ta zwana popularnie „ problem –reakcja – rozwiązanie „ lub „fałszywą flagą” jest stosowana gdy stosujący ją chce zrobić coś co wymaga społecznego przyzwolenia jednak wiadomo, że tego przyzwolenia nie otrzyma. Polega ona na stworzeniu sztucznego problemu mającego na celu wywołanie u odbiorców odpowiedniej reakcji polegającej na domaganiu się przez nich podjęcia przez rządzących działań zapobiegawczych. Dla przykładu pozwól na rozpowszechnienie się przemocy lub stwórz poprzez media wrażenie jej rozpowszechniania się a przez to wymuś na społeczeństwie aby przyjęło zaostrzenie norm prawnych za cenę własnej wolności. Tak nawiasem mówiąc skoro znamy już tę metodę to przypomnijmy pewne wydarzenie z Syrii. Pamiętamy jak oskarżono kiedyś syryjski rząd o przeprowadzenie ataku chemicznego przeciwko rebeliantom. Amerykanie nie czekając na śledztwo w tej sprawie przeprowadzili w tedy szybki atak odwetowy na jedno z lotnisk należących do syryjskiej armii. Po tym wszystkim szybko o tym zapomniano a śledztwo nigdy nie doszło do skutku. Zastanówmy się czy Assad naprawdę byłby tak głupi aby użyć broni chemicznej przeciwko rebeliantom wiedząc, że amerykanie tylko czekają na taki ruch aby mieć pretekst do ataku? Czy raczej ataku chemicznego dokonali ludzie współpracujący z amerykanami aby winę zrzucić na rząd Assada gdyż amerykanie chcieli zniszczyć wspomniane lotnisko ale niezbędny był do tego odpowiedni pretekst. Zrzucenie winy za atak chemiczny na  rząd Assada  nie byłoby żadnym problemem gdyż syjoniści kontrolują większość mediów na zachodzie dzięki czemu bez problemu mogą przedstawiać wydarzenia ze świata w taki sposób w jaki im najbardziej to odpowiada. Jest to tylko jedno z bardzo wielu podobnych wydarzeń.   Zostawię każdemu do własnej indywidualnej oceny to czy nie był to typowy przykład użycia drugiej z dziesięciu opisanych przez Chomsky-ego metod manipulacji społeczeństwem. W tym miejscu warto wspomnieć o ataku na wieże World Trade Center z 11 września 2001 r. kontekst fałszywej flagi daje tu wiele do myślenia. Zastanówmy się czy nie chodziło tu oto aby armia USA miała pretekst do bezproblemowego wejścia do Iraku. Należące do NWO elity finansowe dobrze wiedzą, że wojna to bardzo opłacalny interes. Należy wiedzieć, że ci ludzie jako, że są czcicielami Szatana nie liczą się z ludzkim życiem w ogóle. Ich nie obchodzi ilu ludzi zginie, odniesie obrażenia czy straci wszystko co ma w zaplanowanych przez nich wcześniej wojnach. Dla nich ważny jest jedynie zysk i utrzymanie zakulisowej władzy. Niestety ludzie darzą ich szacunkiem ponieważ  potrafią się oni dobrze uśmiechać przed kamerami, są sprawnymi rozmówcami  a ponadto potrafią udawać dobrodusznych. Po prostu potrafią dobrze kłamać a ludzie im wieżą i zazwyczaj niczego nie podejrzewają. Tak wiec świat potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ludzi szerzących prawdę dlatego wiem, że działalność  ruchu który chcę stworzyć jak najbardziej ma sens.

Warte obejrzenia video na czasie, chociaż nie ze wszystkim się zgadzam, związane z tematem tego wpisu.