Czy masz wrażenie, że ze światem jest coś nie tak? Czy masz wrażenie, że ktoś ciebie i innych takich jak ty okłamuje? Że nieszczęścia tego świata nie są dziełem przypadku a czyimś celowym działaniem? Że religie są raczej źródłem podziału ludzkości i konfliktów między ludźmi niż odpowiedzi na pytania związane z Bogiem i ze światem duchowym? Czy masz wrażenie, że system w którym żyjesz nie funkcjonuje prawidłowo? Czy w końcu masz może wrażenie, że system mógłby funkcjonować prawidłowo ale komuś zależy żeby tak nie było gdyż ma w tym swój własny interes a masy ludzi muszą przez to cierpieć i ludzie ci nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że gdyby nie czyjeś celowe działanie to wcale cierpieć by nie musieli? Celem tego bloga jest stworzenie zorganizowanego ruchu ludzi, którzy to właśnie czują.  Możliwe że i ty też to czujesz. Potrzebuje każdego wsparcia w tych trudnych czasach, dlatego jakiekolwiek formy wyrażenia twojej solidarności ze mną  są dla mnie bardzo ważne i bardzo mnie ucieszą ponieważ potrzebuje społecznego poparcia swoich działań aby móc realizować swoje cele. Jak wspominam wcześniej, myślę o stworzeniu międzynarodowego oddolnego ruchu społecznego, który namierzy jakiekolwiek formy zła rządzącego naszą rzeczywistością i walcząc przeciwko nim w ostateczności je unicestwi. Chcę aby łączyło nas pragnienie  naprawy zarówno państw w których żyjemy jak i całego świata. Łączyć nas ma chęć wyeliminowania z otaczającego nas świata takich problemów jak chociażby ubóstwo, głód, niesprawiedliwość czy przemoc na ile jest to tylko możliwe. Jednocześnie wierzę, że można w tych sprawach naprawdę wiele zrobić. Chcę aby było dla nas jasne, że do uzdrowienia naszej chorej cywilizacji niezbędna jest współpraca ogromnej liczby prawidłowo myślących ludzi.  Dostrzegam jednocześnie, że niemal każdy człowiek tak naprawdę chciałby aby świat funkcjonował prawidłowo. Większość jednak pada ofiarą systemu, który się wytworzył i nie ma czasu a często też chęci aby zastanawiać się nad otaczającą nas rzeczywistością a oprócz tego większość ta została nauczona egoistycznego podejścia w relacjach z innymi ludźmi. Sprawia to, że ta wspomniana większość staje się obojętna na nękające nasz świat problemy i nie jest przez to zdolna przeciwstawić się złu, które nim zawładnęło. Ja jednak  wierzę, że można to zmienić i nawet ludzie z tej obojętnej większości mogą zacząć prawidłowo rozumieć rzeczywistość przez co także oni mogą swoim postępowaniem zacząć wprowadzać pozytywne zmiany w tej   naszej rzeczywistości. Wiem, że nie stanie się to tak po prostu. Wiem jednocześnie co należy zrobić aby tak się stało. Kiedy chcemy wprowadzać zmiany naszym wysiłkom przeciwstawiają się pewne siły próbujące utrzymać dotychczasowy stan otaczającej nas rzeczywistości. Źródłem tych sił są grupy interesu czerpiące korzyści z tego, że system funkcjonuje nieprawidłowo. Dzisiaj tych myślących ludzi niezbędnych dla wprowadzania pozytywnych zmian jest tak niewielu, że ich wpływ na nasze otoczenie jest wręcz niezauważalny i jeżeli się to nie zmieni a więc jeżeli ich liczba szybko nie wzrośnie to nadal o tym jak ma wyglądać otaczająca nas rzeczywistość a w związku z tym i nasze życie będą decydować egoistyczne grupy interesu, którym nie zależy na naszym szczęściu i dobrobycie a jedynie na utrzymaniu władzy i finansowym zysku. Co zatem należy zrobić? Co zrobić aby ludzie nie dostrzegający dotąd prawdy zaczęli ją dostrzegać? Jest oczywiste, że aby móc efektywnie walczyć z jakimkolwiek problemem należy jasno określić jego istotę. Dzisiaj podstępny system  próbuje sprawić aby dla ludzi przyczyny ich problemów były niewidoczne dlatego my musimy jasno określić te przyczyny a następnie rozpowszechniać tę wiedzę  wśród społeczeństwa. Kiedy to co celowo jest ukrywane przestanie być niewidzialne, będzie możliwe efektywne zwalczanie tych problemów. Ustalmy teraz tak ogólnie jakie są główne problemy ludzkiej cywilizacji. Kiedy zaczniemy się nad tym zastanawiać możemy dojść do następującego wniosku: Problemów, które trapią ludzkość jest wiele, jednak w zasadzie można je sklasyfikować według  czterech głównych grup są to; NWO, fanatyzm religijny, tradycje krzywdzące ludzi oraz nieporozumienia w kwestii jak prawidłowo powinny funkcjonować państwa a w szczególności ich systemy gospodarcze. Grupy te w połączeniu reprezentują naszego wroga, którego musimy pokonać aby świat mógł być przyjaznym miejscem do życia dla wszystkich ludzi. Należy rozumieć, że pokonanie tego wroga jest równoznaczne ze stworzeniem nowej lepszej rzeczywistości. W związku z tym dla przykładu powstawać będzie nowe dobre prawo, określony zostanie zarys uniwersalnego prawidłowego systemu gospodarczego a ludzkość połączy się we wspólnej  duchowości. Ustaliliśmy w ogólny sposób przyczyny problemów ludzkiej cywilizacji, które musimy pokonać aby możliwe było osiągnięcie naszego celu, którym jest prawidłowo funkcjonujący, przyjazny dla wszystkich świat bez wojen, przemocy, kłamstw, niesprawiedliwości, głodu i wielu innych przyczyn cierpienia ludzi. Ustaliliśmy  mniej więcej te problemy  ale nadal ich nie rozumiemy a przecież aby  efektywnie je zwalczać musimy to dokładnie wiedzieć ponieważ tylko w tedy możemy stać się zwartą jednością, która będzie w stanie się im przeciwstawić. W przeciwnym  razie bylibyśmy podzieleni ponieważ każda  z  grup oporu próbujących pokonać te same problemy  postrzegałaby je w inny sposób co właściwie  uniemożliwiałoby współpracę tych tak nielicznych  dziś grup oporu składających się z ludzi którzy dostrzegają, że ze światem jest coś nie tak, którzy jednocześnie chcą coś z tym zrobić, którzy wreszcie są jedyną nadzieją dla naszej rzeczywistości aby dobro wreszcie zatriumfowało a zło zostało pokonane. Właśnie dlatego potrzebny jest proponowany przeze mnie ruch ponieważ to właśnie on  ma sprawić, że wspomniane grupy oporu połączą się w zwartą jedność, która będzie wystarczająco silna aby pokonać jasno  sprecyzowane przyczyny problemów ludzkiej cywilizacji i zmienić świat na lepsze. W kilku rozdziałach zwanych tu filarami działań zostaną teraz bardziej szczegółowo przedstawione problemy ludzkości, które moim zdaniem należy pokonać a oprócz tego zostaną przedstawione sposoby naprawy systemu w którym żyjemy, pomysły, cele oraz sposoby jak to wszystko osiągnąć.